St. Hilarion Kalesi

St. Hilarion Kalesi

Saint Hilarion Kalesi, Kıbrıs’ın en temel ve Ortaçağ’a ait en etkileyici mimariye sahip olan kalelerindendir. St. Hilarion ve Dieu D’Amour olarak da bilinen kalenin ilk ismi burada yaşamış olduğu sanılan bir azize aittir. 

İkincisi ise Ortaçağ insanlarının çok sevdiği kelime oyunları ile ortaya çıkmıştır. Geçmiş zamanlarda söz konusu dağ zirvesindeki tepeleri ayrı olması ve aralarında bir vadi bulunmasından dolay Didymos (ikiz) diye anılırdı. Bu ismin ilk Latin yerleşikler tarafından yanlış telaffuz edilmesiyle isim Dieu D’Amour olarak yerleşmişti.

St. Hilarion Kıbrıs’ta ada halkının Arap akınlarına karşı uyarmak ve korumak için dağlarda en yüksek noktalarda gözetleme noktası olarak yapılan kaleler zincirinin bir halkasıdır. Bu koruma Girne, Buffaveto ve Kantara’da da birer kaleyi içermektedir. Arap akınları VII. y.y’da başlamış ve aralıklarla X.y.y.’a kadar sürmüştür. Bu bakımdan buradaki ilk gözetleme kulesinin bu akınların sürdüğü yıllarda yapılmış olduğu sanılmaktadır. Ayrıca yazılı kaynaklarda kalenin, Aslan Yürekli Richard’ın 1191’de adayı ele geçirdiği zaman var olduğu belirtmektedir. 

Kale Lüzinyan Döneminde geliştirilmiş ve güzelleştirilmişti. Kıbrıs’taki diğer kalelerden farklı olarak hava sıcak olduğunda bahçenin serinliği ve Kıbrıs’ın güzel manzaralarından birini görme şansının da olması buranın Lüzinyan asillerinin tercih ettiği bir kale olmasını sağlamıştır. Kale ayrıca birçok asilin başları sıkıştığı zaman sığınacakları bir yer olarak da tarihteki yerini almıştır.