Kıbrıs’tan Ev Arazi Almak

Kıbrıs’ta mülk edinecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en büyük korkusu, ileriki günlerde bir anlaşma olması halinde bu mülklere Rum’ların el koyma ihtimalidir. KibrisTaksi.com böyle bir olasılığın olmadığına inanmaktadır ve bunun için geçerli sebepleri vardır.

En basit örneği vermek gerekirse adaya diğer ülkerden olan yoğun ilgidir. İngiliz, İsrail, ve Rus uyruklu alıcılar böyle bir korkuları olmadan yoğun bir şekilde mülk edinmektedirler. O kadar yoğunlaşmıştırki bu durum, artık bir çok emlak şirketi sahibi veya çalışanı’da bu ülke insanlarından oluşmaktadır.

KibrisTaksi.com yabancı lehine oluşan bu mal alımını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları lehine olmasını tercih ettiğinden bu konuda ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir. Bizi bu konuda çekinmeden 09-18 saatleri arasında arayabilirsiniz. Yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.

Aşağıdaki bilgiler büroktatik bilgi amaçlıdır, şu an değişmiş olabilir

KKTC vatandaşı olmayan kimselerin Kuzey Kıbrıs’ta emlak satın alabilmeleri için KKTC Devletinden “Emlak Alım İzni” çıkartmaları gerekmektedir. Yaklaşık 8-12 ay içerisinde bu izin alınabilmektedir.

Bu aşamadan sonra Vergi Dairesi’ne “Pul Ücreti” ödenmektedir. Şu anki yasaya göre Kontrat Fiyatı üzerinden %0.5 olan Pul Ücreti kontrat imzalanmasından itibaren 21 gün içerisinde ödenmelidir. Böylece kontrat mali açıdan yasal hale gelmektedir.

Yabancı uyruklu kişiler, Kuzey Kıbrıs’tan kişi başına 1 ev veya en fazla 1 dönüm büyüklüğünde arazi alma hakkına sahiptirler. Evli çiftler 1 kişi olarak kabul edilir, ancak soy isimleri farklı ise 2 ayrı gayrimenkul alma hakları olabilir. Yabancı şirketler için ise bu prosedürler farklıdır.

Yabancı uyruklu kişiler “Emlak Alım İzni” almadan tapu devir işlemleri yapılamayacağından, Vergi dairesine onaylattırılmış olan satış kontratı, Tapu Dairesine de ibraz edilerek alicinin mülkiyet hakki hukuki açıdan da yasallık kazanır.

Ayrıca, satılmış olan gayrimenkulün hiçbir şekilde üçüncü şahısların tasarrufuna veya mülkiyetine geçmeyeceğine dair bir taahhütname satıcı tarafından Tapu Dairesine kaydettirilir.

Ödeme gerçekleştikten ve alım izni çıktıktan sonra emlagın tapusu alıcının ismine çevrilir. Alıcı ve satıcı satış sözleşmelerindeki yükümlülüklerini yerine getirmişse, satıcı konutun mülkiyetini konutun bulunduğu Kaza Tapu Dairesinde alıcıya devreder.

Alıcı satın aldığı gayrimenkulün “Tapu Devir Harcını” ödemekle yükümlüdür. Tapu Devir Harcı, Tapu devri yapılacağı zaman Kuzey Kıbrıs Tapu Dairesi’ne ödenmektedir. Alıcının ilk gayrimenkulü olması durumunda indirimli olarak satın alınan gayrimenkulün satış fiyatının %3’u kadar olan devir harcı ödenmektedir. İndirim hakkını kullanmış olan tüm şahıslar için bu oran%6’dir.

Yukarıda mal alımı ile ilgili bilgiler fikir verme amacı ile yazılmıştır. Yazıldığı tarih itibari ile geçerli olmakla beraber eğer kanun ve tüzük değişikliği olmuş ise geçerliliğini yitirmiş olabilir.